Названия РОДников в славянской традиции

  1. ЗаРОД — (Муладхара-чакра инд.)
  2. Живот — (Cвадхистана-чакра инд.)
  3. Ярло — (Манипура-чакра инд.)
  4. Сердце — (Анахата-чакра инд.)
  5. Горло — (Вишудха-чакра инд.)
  6. Чело — (Аджна-чакра инд.)
  7. КолоРОД — (Сахасрара-чакра инд.)